Type and press Enter.

Chorizo Nachos (feeds 2-3 People)